TypeWorld, Het toetsenbord de baas

Boek EAN: 9789046007181

Studieboek voor de leerkracht (in opleiding) over typevaardigheid. Voor het geven van typelessen is het noodzakelijk dat de leerkracht beschikt over kennis van dit vakgebied. In dit boek wordt onder andere uitgelegd hoe het leerproces verloopt, waar de knelpunten kunnen zitten en welke aandachtpunten er zijn voor kinderen met leerstoornissen. Daarnaast is er aandacht voor ergonomie en wordt de theorie ondersteund door filmmateriaal. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met praktische tips en het trainen van de eigen vaardigheid van de leerkracht.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Werken met het toetsenbord

1.1 Het nut van typevaardigheid
1.2 Voorwaarden om te leren typen
1.3 Eigen vaardigheid

Hoofdstuk 2 De geschiedenis van het blindtypen

2.1 De schrijfmachine
2.2 De methode voor het blindtypen
2.3 In de praktijk: verschillen in toetsenborden
2.4 Eigen vaardigheid

Hoofdstuk 3 Het leerproces van blindtypen

3.1 Blindtypen
3.2 Anatomie van hand en vingers
3.3 Het psychofysiologische proces
3.4 In de praktijk: hoofdletters
3.5 Eigen vaardigheid

Hoofdstuk 4 Automatiseren bij blindtypen

4.1 Automatiseringsproces
4.2 Factoren die positief bijdragen
4.3 Een belemmerende factor
4.4 In de praktijk: enter en backspace
4.5 Eigen vaardigheid

Hoofdstuk 5 Didactiek

5.1 Leerpsychologie en leerprocessen
5.2 Didactiek
5.3 Methodiek
5.4 In de praktijk: hulpmiddelen voor blindtypen
5.5 Eigen vaardigheid

Hoofdstuk 6 Doelen en taken van de leerkracht

6.1 Eisen aan de software
6.2 Rol van de leerkracht
6.3 Faciliteren
6.4 Motiveren
6.5 Controleren
6.6 In de praktijk: toetsenbordinstelling
6.7 Eigen vaardigheid

Hoofdstuk 7 Procesevaluatie

7.1 Algemeen
7.2 Fouten in de typehandeling
7.3 Fouten in de getypte tekst
7.4 De remedie
7.5 In de praktijk: lessen zonder werkende apparatuur
7.6 Eigen vaardigheid

Hoofdstuk 8 Productevaluatie

8.1 Beoordelingsgronden
8.2 Pedagogisch waardeoordeel
8.3 APM en nauwkeurigheid
8.4 Rapportcijfer
8.5 Het netto-aantal aanslagen
8.6 In de praktijk: cijfers blindtypen
8.7 Eigen vaardigheid

Hoofdstuk 9 Ergonomie

9.1 Inrichting klaslokaal
9.2 Werkhouding
9.3 Oefeningen
9.4 In de praktijk: diakritische tekens in Word
9.5 Eigen vaardigheid

Hoofdstuk 10 Leerlingen met leerproblemen

10.1 Motorische problemen
10.2 Leerproblemen
10.3 Specifieke leerstoornissen
10.4 In de praktijk: decoratie van de klas
10.5 Eigen vaardigheid

€ 36,00