Access 2019, deel 1

Boek EAN: 9789046008546

Hieronder staan de onderwerpen die behandeld worden.

Access: basis

 • Database openen en sluiten
 • Werkscherm van Access
 • Formulieren bekijken en navigeren
 • Zoeken, sorteren en filteren in een formulier
 • Records in een formulier wijzigen, toevoegen en verwijderen

Gegevens in tabellen

 • Tabellen bekijken en navigeren
 • Zoeken, sorteren en filteren in een tabel
 • Records in een tabel wijzigen, toevoegen en verwijderen
 • Gegevens in een tabel afdrukken/afdrukvoorbeeld
 • Relatie tussen tabellen

Query: basis

 • Query uitvoeren
 • Afdrukvoorbeeld van een query
 • Query-ontwerp bekijken
 • Rapport van een query
 • Help gebruiken

Formulieren

 • Formulier maken
 • Wisselen tussen weergaven
 • Formulier aanpassen en opmaken

Rapporten

 • Rapport maken via de wizard
 • Rapportontwerp aanpassen
 • Velden toevoegen
 • Groeperen en sorteren
 • Etiketten maken
 • Gegevens exporteren

Query’s: vervolg

 • Query maken met de wizard en in de ontwerpweergave
 • Gegevens sorteren
 • Ontwerp wijzigen
 • Velden verwijderen
 • Volgorde van velden veranderen
 • Kolommen weergeven/verbergen
 • Query van twee tabellen
 • Criteria
 • Jokertekens gebruiken

Tabellen ontwerpen

 • Nieuwe database maken
 • Tabel maken en aanpassen
 • Veldeigenschappen: Notatie, Veldlengte, Standaardwaarde, Getalopmaak, Validatieregel, Validatietekst, Indexen

Relaties

 • Relaties tussen tabellen
 • Eén op veel relatie
 • Eén op één relatie
 • Referentiële integriteit

Downloads

€ 25,50