Access 2019, deel 2

Boek EAN: 9789046008553

Tijdsduur: 6 - 10 uur

Hieronder staan de onderwerpen die behandeld worden.

Query’s, Berekeningen

 • De rij Totaal/Gegevens groeperen/Berekeningen

Parameterquery’s en actiequery’s

 • Parameterquery
 • Expressies
 • Actiequery: Tabel maken/verwijderen/toevoegen/bijwerken

Formulier in de ontwerpweergave

 • Formulier maken met de Wizard
 • Formulierkoptekst/-voettekst
 • Paginakoptekst/-voettekst
 • Logo, datum en tijd, paginanummer
 • De sectie Details aanpassen

Formulierontwerp, Meer besturingselementen

 • Label
 • Wisselknop
 • Keuzerondje en selectievakje
 • Keuzelijst maken
 • Opdrachtknop
 • Afbeelding opnemen
 • Overige Besturingselementen

Rapport in de ontwerpweergave

 • Rapport van een query
 • Rapporttotalen
 • Kopteksten en voetteksten
 • Groepeerinterval

Relaties

 • Wizard Opzoeken
 • Referentiële integriteit
 • Eén op veel relatie
 • Veel-op-veel relatie
 • Formulier met subformulier
 • Formulierontwerp aanpassen
 • Facturen maken

Macro’s en schakelbord

 • De database Klachten
 • Formulieren met macro’s
 • Rapport met parameter
 • Het Schakelbord

Downloads

€ 23,50