Access 2016, deel 1 en 2

Boek EAN: 9789046007617

Het lespakket voor ECDL Access 2016 bestaat uit Access deel 1 en deel 2. Ter voorbereiding op het standaard ECDL-examen Access 2016 (obv syllabus 5) dient het volgende doorgenomen te worden:

 • Access 2016 deel 1: geheel doornemen
 • Access 2016 deel 2: H 12 en 14 doornemen

De overige hoofdstukken in deel 2 bevatten geen verplichte stof voor het ECDL-examen. De onderwerpen in deze hoofdstukken zijn echter wel een nuttige aanvulling op de ECDL‑basisvaardigheden.

Tijdsduur: 8 - 14 uur per deel

Hieronder staan de onderwerpen die behandeld worden.

Access: basis

 • Database openen en sluiten
 • Werkscherm van Access
 • Formulieren bekijken en navigeren
 • Zoeken, sorteren en filteren in een formulier
 • Records in een formulier wijzigen, toevoegen en verwijderen

Gegevens in tabellen

 • Tabellen bekijken en navigeren
 • Zoeken, sorteren en filteren in een tabel
 • Records in een tabel wijzigen, toevoegen en verwijderen
 • Gegevens in een tabel afdrukken/afdrukvoorbeeld
 • Relatie tussen tabellen

Query: basis

 • Query uitvoeren
 • Afdrukvoorbeeld van een query
 • Query-ontwerp bekijken
 • Rapport van een query
 • Help gebruiken

Formulieren

 • Formulier maken
 • Wisselen tussen weergaven
 • Formulier aanpassen en opmaken

Rapporten

 • Rapport maken via de wizard
 • Rapportontwerp aanpassen
 • Velden toevoegen
 • Groeperen en sorteren
 • Etiketten maken
 • Gegevens exporteren

Query’s: vervolg

 • Query maken met de wizard en in de ontwerpweergave
 • Gegevens sorteren
 • Ontwerp wijzigen
 • Velden verwijderen
 • Volgorde van velden veranderen
 • Kolommen weergeven/verbergen
 • Query van twee tabellen
 • Criteria
 • Jokertekens gebruiken

Tabellen ontwerpen

 • Nieuwe database maken
 • Tabel maken en aanpassen
 • Veldeigenschappen: Notatie, Veldlengte, Standaardwaarde, Getalopmaak, Validatieregel, Validatietekst, Indexen

Relaties

 • Relaties tussen tabellen
 • Eén op veel relatie
 • Eén op één relatie
 • Referentiële integriteit

Query’s, Berekeningen

 • De rij Totaal/Gegevens groeperen/Berekeningen

Parameterquery’s en actiequery’s

 • Parameterquery
 • Expressies
 • Actiequery: Tabel maken/verwijderen/toevoegen/bijwerken

Formulier in de ontwerpweergave

 • Formulier maken met de Wizard
 • Formulierkoptekst/-voettekst
 • Paginakoptekst/-voettekst
 • Logo, datum en tijd, paginanummer
 • De sectie Details aanpassen

Formulierontwerp, Meer besturingselementen

 • Label
 • Wisselknop
 • Keuzerondje en selectievakje
 • Keuzelijst maken
 • Opdrachtknop
 • Afbeelding opnemen
 • Overige Besturingselementen

Rapport in de ontwerpweergave

 • Rapport van een query
 • Rapporttotalen
 • Kopteksten en voetteksten
 • Groepeerinterval

Relaties

 • Wizard Opzoeken
 • Referentiële integriteit
 • Eén op veel relatie
 • Veel-op-veel relatie
 • Formulier met subformulier
 • Formulierontwerp aanpassen
 • Facturen maken

Macro’s en schakelbord

 • De database Klachten
 • Formulieren met macro’s
 • Rapport met parameter
 • Het Schakelbord

Downloads

€ 38,00